มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินการใช้ตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่พัฒนาร่วมกัน โดยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบไปด้วย เกณฑ์ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีรายละเอียดของตัวบ่งชี้แต่ละระดับตามเอกสารแนบ

>> ดาวน์โหลด <<

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

รายงานผลปฏิบัติงานบุคลากร

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today88
Yesterday89
This week385
This month88
Total50077

01 October 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top