ระดับมหาวิทยาลัย


ระดับมหาวิทยาลัย


ปีการศึกษา 2562

 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 4.01 4.75 4.10 4.40 ระดับดี
2 4.29 5.00 4.87 4.76 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 4.67 4.57 4.64 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.11 4.80 4.64 4.64 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2561

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 3.74 5.00 3.70 4.23 ระดับดี
2 4.62 5.00 4.69 4.77 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 5.00 4.57 4.86 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.03 5.00 4.32 4.62 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2560

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 3.48 5.00 3.61 4.11 ระดับดี
2 4.80 5.00 4.67 4.82 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 5.00 4.51 4.84 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.92 5.00 4.26 4.58 ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2559

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.93 5.00 3.44 3.86 ระดับดี
2 4.97 5.00 4.61 4.86 ระดับดีมาก
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 5.00 4.35 4.78 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.61 5.00 4.13 4.48 ระดับดี

ผลการประเมิน

ดี ดีมาก ดี

 

ปีการศึกษา 2558

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.39 3.50 2.95 2.94 ระดับพอใช้
2 4.05 5.00 3.38 4.14 ระดับดี
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 4.00  - 4.00 ระดับดี
5  - 5.00 3.97 4.66 ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.94 4.43 3.43 3.86 ระดับดี

ผลการประเมิน

พอใช้ ดี พอใช้

 

ปีการศึกษา 2557

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.04 5.00 1.60 3.14 ระดับพอใช้
2 4.17 5.00 2.41 3.86 ระดับดี
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 3.50 3.31 3.44 ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 2.75 4.57 2.44 3.66 ระดับดี

ผลการประเมิน

พอใช้ ดีมาก ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O คะแนนเฉลี่ย
1 2.04 5.00 1.60 3.14 ระดับพอใช้
2 4.17 5.00 2.41 3.86 ระดับดี
3  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
4  - 5.00  - 5.00 ระดับดีมาก
5  - 3.50 3.31 3.44 ระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 2.75 4.57 2.44 3.66 ระดับดี

ผลการประเมิน

พอใช้ ดีมาก ต้องปรับปรุง  

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today39
Yesterday162
This week652
This month2436
Total92897

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top