ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชลธิชา  สุพรรณาลัย
ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์
นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุลีกร  หงษ์สิบแปด
นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัชชนุตม์  ท่าสาคร
นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

นายนัตพงษ์ อนงค์เวช
นายนัตพงษ์ อนงค์เวช

นักวิชาการศึกษา

นายขนก  ฤกษ์ดี
นายขนก ฤกษ์ดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริการวิชาการ

นางสาวศิวิภา คำลอย
นางสาวศิวิภา คำลอย

นักวิชาการศึกษา

 

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top