ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

2567 6
มี.ค.

ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
โดยผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย และทีมงานสำนักประกันฯ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ
ในกิจกรรม Q3 Progress Updating รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
#CRU EdP Get to Go... ปี 2

 
 
       

Login Form

Today16
Yesterday127
This week16
This month3414
Total137192

17 June 2024

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top