อธิการบดีเชิญชาวจันทรเกษม สร้างวัฒนธรรมจันทรเกษมสุจริต

    เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการอบรมความรู้การปฏิบัติงานโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้แนวทางการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในการบรรยายกล่าวเปิดงาน ท่านอธิการบดี ได้เชิญชวนบุคลากรจันทรเกษม ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม “จันทรเกษมสุจริต” และมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และเน้นให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน การกำกับติดตามการทำงาน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม นักวิจัยโครงการ ITA โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากร

  ภาพบรรยากาศการอบรม

 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today105
Yesterday112
This week1010
This month1724
Total79821

13 June 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top