เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล
คะแนน ระดับ
95.00 - 100 AA
85.00 - 94.99 A
75.00 - 84.99 B
65.00 - 74.99 C
55.00 - 64.99 D
50.00 - 54.99 E
0 -49.99 F

  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนน ITA

รายงานผลปฏิบัติงานบุคลากร

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today10
Yesterday68
This week570
This month2706
Total34253

30 May 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top