เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล
คะแนน ระดับ
95.00 - 100 AA
85.00 - 94.99 A
75.00 - 84.99 B
65.00 - 74.99 C
55.00 - 64.99 D
50.00 - 54.99 E
0 -49.99 F

  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนน ITA

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today32
Yesterday162
This week645
This month2429
Total92890

17 September 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top