ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
โดย สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

>>  <<

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top