วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8
(8th CRU QA Day)

“พัฒนางาน พัฒนาจันทรเกษม”

วิธีการสมัคร

    ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มผลงานคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "พัฒนางาน พัฒนาจันทรเกษม" ที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Pt ประกอบด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 1 ชุด

 วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

     สามารถส่งไฟล์เอกสาร MS Word หรือ PDF มาที่ E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

**ภายในศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : CRU_QA Office

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top