โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 
(6th CRU QA Day)
ผลการประกวด “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา” รอบตัดสิน
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ผลการประกวดรอบตัดสิน “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงการจิตอาสาพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัยโดยศาสตร์พระราชา
    
โดย สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการแพทย์ฝังเข็มจิตอาสา ครั้งที่ 3 เพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน
    
โดย วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการตะไคร้หอม ป้องกันยุง และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงาม
    
โดย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 รางวัล Popular Vote

โครงการปันน้ำใจให้น้อง จากพวกพ้องรักษ์ท่องเที่ยว
    
โดย สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  


ผลการประกวดรอบตัดสิน“กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” 
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

รางวัลชนะเลิศ

โครงการระบบแผนกลยุทธ์ออนไลน์
    โดย สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการการให้บริการนิสิตด้วยระบบ One Stop Student Services (OSS KU KPS)
    โดย กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการระบบ e-SAR
    โดย สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
          และสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

รางวัล Popular Vote

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
    
โดย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today76
Yesterday102
This week498
This month370
Total56538

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top