วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6
(6th CRU QA Day)

๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา

วิธีการสมัคร

    ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มผลงานคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา”  ที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 1 ชุด

 วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

     สามารถส่งไฟล์เอกสาร MS Word  มาที่ E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

“สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  
**ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2561

วันที่ส่งผลงาน จะนับวันที่ประทับตราทางไปรษณีย์ หรือวันลงทะเบียนรับของกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today77
Yesterday102
This week499
This month371
Total56539

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top