โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 
(5th CRU QA Day)
ผลการประกวด “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา” รอบตัดสิน
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ผลการประกวดรอบตัดสิน “๙ สู่แนวปฏิบัติที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงการจิตอาสาพัฒนาเด็กปฐมวัย
    
โดย กลุ่ม IF Them Happy We Are Happy Too คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้
    
โดย กลุ่มจันดราอาสาพัฒนาเพื่อน้อง สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการรักบ้านเกิด ครั้งที่ 10
    
โดย ชุมนุมสื่อสารสู่ผู้ด้อยโอกาส คณะวิทยาการจัดการ

 รางวัล Popular Vote

โครงการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้
    
โดย กลุ่มจันดราอาสาพัฒนาเพื่อน้อง สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

  


ผลการประกวดรอบตัดสิน“กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” 
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

รางวัลชนะเลิศ

การเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ และตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    โดย คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

Management Chapter 2
    โดย แขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

บันทึกเรื่องเล่าจากชุมชน : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง
    โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รางวัล Popular Vote

การเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ และตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    
โดย คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลปฏิบัติงานบุคลากร

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today86
Yesterday96
This week86
This month679
Total39220

06 July 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top