โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 
(4th CRU QA Day)
ผลการประกวด “ผลงานคุณภาพ” รอบตัดสิน
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

 

ผลการประกวดรอบตัดสิน “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ”
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงการพี่สร้าง น้องสุข
    
โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการ “ทานตะวัน” แหล่งเรียนรู้บ้านดิน ศาสตร์พระราชา
    
โดย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการอบรมต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม
    
โดย สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัล

โครงการล่องเรือชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนเกาะเกร็ด
    
โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

และ

โครงการค่ายสานสัมพันธ์แพทย์จีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
    
โดย สาขาวิชาแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผลการประกวดรอบตัดสิน“กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” 
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

 รางวัลชนะเลิศ

โครงการพัฒนาทักษะในงานด้านธุรการและบริการสู่ความเป็นเลิศ
    โดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการระบบขอไปอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ออนไลน์
    โดย สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์
    โดย สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today78
Yesterday102
This week500
This month372
Total56540

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top