โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 
(3rd CRU QA Day)

ผลการประกวด “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” รอบตัดสิน
วันที่ 22 เมษายน 2558

ผลการประกวดรอบตัดสิน “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ”
ประเภท กิจกรรมนักศึกษา

award1 รางวัลชนะเลิศ

โครงการเสียงหนู กู้ชุมชน
    
โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

award2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 12
    โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

award3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการสายน้ำ สายสัมพันธ์ที่ปลายบาง
    โดย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

politic-32.png รางวัลรองชมเชย จำนวน 2 รางวัล

โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (กระบวนการ PDCA กับกิจกรรมนักศึกษา)
    โดย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

และ

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
    โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

popular-voteรางวัล Popular Vote จากผลแสดงความนิยมจากผู้ชมนิทรรศการ ได้แก่

โครงการรักบ้านเกิด ครั้งที่ 8 (The 8th Our Beloved Hometown Project)
    โดย ชุมนุมสื่อสารสู่ผู้ด้อยโอกาส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


ผลการประกวดรอบตัดสิน“กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” 
ประเภท กิจกรรมบุคลากร

award1 รางวัลชนะเลิศ

 ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    
โดย สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

award2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กระตุกสาย กระตุกใจ ประหยัดไฟ สสว.
    
 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

award3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
    โดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today86
Yesterday155
This week503
This month2783
Total64510

25 February 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top