วิธีการสมัคร

      ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์ม “การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ”
ที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 หน้า จำนวน 1 ชุด

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

     สามารถส่งไฟล์เอกสาร MS Word  มาที่ E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทางไปรษณีย์ ถึง “สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  ** ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558      

**วันที่ส่งผลงาน จะนับวันที่ประทับตราทางไปรษณีย์ หรือวันลงทะเบียนรับของกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • คู่มือการประกวดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ button pdf
  • ใบสมัคร button doc
  • แบบฟอร์มการส่งเอกสารสมัคร button doc

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today89
Yesterday155
This week506
This month2786
Total64513

25 February 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top