ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) เพื่อชี้แจง “นโยบายการบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน มรภ.จันทรเกษม” ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 300 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งรายละเอียดของนโยบายการบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต ได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายและแนวทางดำเนินงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบและเข้าใจหลักการของนโยบาย ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
2) STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
3) ระบบการตรวจสอบ
4) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
 

Login Form

Today5
Yesterday22
This week130
This month48
Total120061

03 December 2023

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top