โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) "

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รับลงทะเบียน ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

>> ลงทะเบียน  |  รายชื่อที่ลงทะเบียนแล้ว
>> กำหนดการ

!!> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม <!!

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today110
Yesterday112
This week1015
This month1729
Total79826

13 June 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top