โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 

ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

>> ลงทะเบียน
>> กำหนดการ
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today104
Yesterday112
This week1009
This month1723
Total79820

13 June 2021
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top