อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
   วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสาตร์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

Login Form

Today74
Yesterday102
This week496
This month368
Total56536

04 December 2020
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top