ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

OKRs_Book

256527
เม.ย.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ"

 วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:30 - 16:30 น.
 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

Login Form

Today61
Yesterday183
This week695
This month2233
Total126431

20 April 2024

โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7049-50 , 9021-25


email: qa@chandra.ac.th


LINE Official: https://lin.ee/JY1zsgm


ที่ตั้ง: อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top